tjbrezova-znak_tmavy podklad_01.jpg

Oficiální stránky fotbalového klubu TJ Sokol Březová

ČUS: Aktuální informace pro sportovce

S účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí:

Sportovní příprava amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky

že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy na vymezeném sportovišti a 

ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); 

  • subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření v rozsahu:

identifikace účastníka (jméno, příjmení)

kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) 

tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy

  • účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy (s výjimkou dítěte do 6 let věku): 
  1. prokáže, že splňuje následující podmínky: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19., nebo

  1. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  2. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti 9 antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a nebo
  3. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

A PLATÍ, ŽE subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníkovi, který nesplní podmínky podle výše uvedených bodů 1.-3., anebo pokud vyjde dle bodu 4. účastníkovi test pozitivní, NEUMOŽNÍ ÚČAST NA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVĚ.

Aktuální informace

Venkovní sportoviště – na venkovním sportovišti je možné sportovat ve skupince maximálně 2 osob, přičemž takových skupinek může být až 6. Je však nutné mezi skupinkami dodržet rozestup 10 metrů. Vnitřní prostory venkovních sportovišť musí být uzavřeny.

Vnitřní sportoviště– jsou pro veřejnost uzavřena

Profesionální soutěže bez diváků a ve specifickém režimu. Pravidelné testování profesionálních sportovců, rozhodčích a realizačních týmů.

Amatérské soutěže jsou zakázány. 

Fitness

Vnitřní prostory  musí být uzavřeny. 

Bazény, wellness centra

Zůstávají zavřeny s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb

Saunová centra

Zavřeno

Návraty profesionálních sportovců do České republiky

Profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny závazné hygienicko-protiepidemické podmínky; 

pro tyto osoby NEPLATÍ pouze povinnost nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, 

AVŠAK jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

Zdroj: ČUS.cz

12.05.2021 21:44:57
Pavel Čaňo
19.6.2022 v 15:00:
Záhorovice vs. TJB
5:4 (3:2)
XXVI. kolo Okresního přeboru
Stadion: Záhorovice
A-tým - PÁ v 17:30
Žáci - PO, ST v 16:00
Přípravka - ÚT, ČT v 16:00

 

Poslední aktualizace: 21. 06. 2022; 18:15 | Copyright © | 2007-2022 TJ Sokol Březová z.s. | Design by: Pavel Čaňo | Doporučený prohlížeč: Google Chrome, Mozilla Firefox

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one